top of page
5 (1)

NAZWA:            HOTEL LUBICZ

RODZAJ BUD.:    HOTEL

INWESTOR:       SUNSHINE PROPERTY

LOKALIZACJA:     KRAKÓW, POLSKA

STAN:               W TRAKCIE REALIZACJI

ROK:                2019

POWRÓT

bottom of page