top of page

NAZWA:            BUDYNKI JEDNORODZINNE, BLIŹNIACZE

RODZAJ BUD.:    BUDYNKI MIESZKALNE

INWESTOR:       PRYWATNY

LOKALIZACJA:     GDYNIA, POLSKA

STAN:               W TRAKCIE REALIZACJI

ROK:                2020

GDY_ROP AKT
GDY_ROP_ELEWACJA

POWRÓT

bottom of page