NAZWA:            BUDYNKI JEDNORODZINNE, BLIŹNIACZE

RODZAJ BUD.:    BUDYNKI MIESZKALNE

INWESTOR:       PRYWATNY

LOKALIZACJA:     GDYNIA, POLSKA

STAN:               W TRAKCIE REALIZACJI

ROK:                2020

GDY_ROP AKT
GDY_ROP_ELEWACJA

POWRÓT

 

© WMOARCHITEKCI.COM 

 Biuro architektoniczne Wiesławy Martyńskiej-Ostrowskiej

ul. Małopolska 16a, 81-813 Sopot      |      tel. 509 083 789, 505 086 742      |      e-mail: wmartynska@gmail.com