straszyn wersja 2
straszyn wersja 1
straszyn 3 (1)
straszyn 2 wersja 4 (1)

NAZWA:            BUDYNEK JEDNORODZINNY

RODZAJ BUD.:    BUDYNEK MIESZKALNY

INWESTOR:       PRYWATNY

LOKALIZACJA:     STRASZYN, POLSKA

STAN:               KONCEPCJA

ROK:                2020

POWRÓT

 

© WMOARCHITEKCI.COM 

 Biuro architektoniczne Wiesławy Martyńskiej-Ostrowskiej

ul. Małopolska 16a, 81-813 Sopot      |      tel. 509 083 789, 505 086 742      |      e-mail: wmartynska@gmail.com